строителни информационни табели и знаци по ЗБУТ

ТАБЕЛИ, ЗНАЦИ И СТИКЕРИ ПО ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

Табелите и  знаците по охраната на труда допринасят за безопасността и здравето на работното място, чрез визуалната информация предпазват и осигуряват защита за здравето и благосъстоянието на работещите хора по време на работа.

Изработваме:

  • строителни информационни табели и знаци по ЗБУТ
  • указателни табели и пътни знаци за строителни обекти
  • табели с предупредителни, задължителни и указателни знаци при СМР
  • табели знаци за противопожарна безопасност
    .

Охрана на труда

Стикер Hands Face Space

3.50лв.
Ново