строителни информационни табели и знаци по ЗБУТ

Охрана и безопасност на труда: Табели, знаци и стикери
Важно е да осигурим безопасна работна среда за всички работници. Нашата категория предлага широка гама от табели, знаци и стикери, които помагат за подобряване на осведомеността и спазването на стандартите за охрана и безопасност на труда (ЗБУТ).

Изработваме:

Строителни информационни табели и знаци по ЗБУТ: Специализирани табели и знаци, предназначени за строителни обекти, които предупреждават за опасности и предоставят инструкции за безопасност.
Указателни табели и пътни знаци за строителни обекти: Табели и знаци, които насочват работниците и посетителите към различни зони на строителния обект, като подчертават различни опасности и мерки за предпазване.
Табели с предупредителни, задължителни и указателни знаци при СМР: Специализирани табели, които сигнализират за необходимостта от спазване на специфични мерки за безопасност при строително-монтажни работи.
Табели и знаци за противопожарна безопасност: Важни инструкции и предупреждения, които помагат за предотвратяване на пожари и определяне на изходите за евакуация.
Табели с инструкции за използване на защитно оборудване: Тези табели предоставят подробни инструкции за правилното поставяне и използване на защитни елементи като предпазни обувки, очила, каски и други.
Табели за опасни вещества и материали: Тези табели предупреждават за присъствието на опасни вещества и предоставят информация за тяхната идентификация, рискове и необходимите мерки за безопасност при работа с тях.
Табели за процедури при аварии и извънредни ситуации: Тези табели съдържат инструкции за действие в случай на пожар, евакуация, изтичане на опасни вещества и други извънредни ситуации.
Табели за електробезопасност: Тези табели предупреждават за рисковете от електроудари и дават указания за безопасност при работа с електрически уреди и инсталации.
Табели за ергономични принципи: Тези табели предоставят съвети и инструкции за правилната работна поза, движение и използване на оборудването с цел предотвратяване на наранявания и стреса на работното място.
Табели за сигнализация и комуникация: Тези табели са предназначени за сигнализиране на работници за различни събития и инструкции посредством различни цветове, символи и текст.

Нашият екип се гордее със създаването на продукти с високо качество, които не само изпълняват изискванията за безопасност, но и предоставят ясни и разбираеми съобщения за работниците. Стремим се към постоянно подобряване на нашите продукти и услуги, за да осигурим максимална защита и благосъстояние на всички работници.

Охрана на труда ЗБУТ

Метална табела за пакомясто

10.00лв.35.00лв.
Ново
New

Предпазни средства

Стикер „Hands Face Space“

3.50лв.

Охрана на труда ЗБУТ

Стикер Hands Face Space

3.50лв.
Ново
Ново
8.00лв.18.00лв.

Охрана на труда ЗБУТ

Стикер за пожарогасител

5.00лв.
Ново

Охрана на труда ЗБУТ

Стикер номер сборен пункт

8.00лв.18.00лв.
Ново

Охрана на труда ЗБУТ

Стикер Ограничен достъп

8.00лв.18.00лв.

Охрана на труда ЗБУТ

Стикер Пожарен кран

3.00лв.

Охрана на труда ЗБУТ

Стикер Пожарогасител

3.00лв.
Ново

Охрана на труда ЗБУТ

Стикер сборен пункт

6.00лв.20.00лв.