Табелите и  знаците по охраната на труда допринасят за безопасността и здравето на работното място, чрез визуалната информация предпазват и осигуряват защита за здравето и благосъстоянието на работещите хора по време на работа.

.

Охрана на труда

Стикер Hands Face Space

3.50лв.