Изберете от изрязани по контур индивидуални надписи и номера за лодка до  пълноцветни, дигитално отпечатани стикери за вашата скъпа яхта, за да я покажете  в пълния и блясък, докато порите сините вълни!

Лесни за монтаж и предвидени да издържат на постоянното излагане на вода, соли и неблагоприяятните атмосферни влияния.